FRED (Den Haag): Open tot 21:00 uur
CENTRUM (Den Haag): Open tot 19:00 uur
DELFT: Open tot 19:00 uur

Privacy

Gebruik persoonsgegevens
• Paagman gebruikt gegevens van opdrachtgever om bestellingen af te handelen en om opdrachtgever desgewenst te informeren over voor hem relevante producten en diensten van Paagman.
• Paagman respecteert de privacy van al haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door deze bezoekers aan Paagman wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
• Uitsluitend gegevens die van belang zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, worden aan derden doorgegeven. Gegevens worden nimmer verkocht aan derden. Paagman zal uw gegevens nimmer doelbewust verstrekken aan derden die niet zijn betrokken bij uitvoering van de overeenkomst, tenzij hier om justitiële redenen aanleiding voor is.
• Paagman werkt voor de uitvoering van het Paagman Privilege Programma samen met Readr, een landelijk initiatief voor een klantenkaartsysteem in de boekhandel. Uitsluitend persoonsgegevens die van belang zijn voor de correcte werking van de hierbij behorende website en app worden met Readr gedeeld. Wanneer u deelneemt aan het Paagman Privilege Programma en daarbij de Paagman privilegepas in gebruik neemt, verklaart u zich akkoord met het delen van deze gegevens.
• Slechts die persoonsgegevens worden verwerkt, die rechtmatig zijn verkregen.
• Paagman slaat gegevens van opdrachtgever op in een klantenbestand. Dit bestand geeft inzicht in welke producten aan wie worden geleverd; dit bestand is van belang voor uitvoering van de overeenkomst alsook voor de financiële administratie van Paagman.
•  Opdrachtgever kan zijn gegevens op elk moment inzien of een verzoek tot wijziging indienen. Paagman zal aan elk verzoek, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, tot wijziging gehoor geven.
•  Paagman zal gegevens van opdrachtgever nimmer gebruiken voor reclamedoeleinden in welke vorm dan ook, behoudens door Paagman te verzenden informatie over haar producten, diensten en nieuwsbrieven.
• Opdrachtgever kan kenbaar maken dat opdrachtgever niet wenst dat zijn gegevens worden gebruikt om te informeren over producten, diensten en nieuwsbrieven van Paagman; onder meer door het versturen van ofwel een brief naar Paagman B.V. t.a.v. Klantenservice, Frederik Hendriklaan 217, 2582 CB Den Haag, ofwel een e-mail naar info@paagman.nl.

Veiligheid

Bij het bestellen bij Paagman zijn gegevens van opdrachtgever veilig. Terzake overeenkomsten via de webwinkel van Paagman wordt er gebruik gemaakt van moderne technieken om hackers e.d. buiten de deur te houden. Daarnaast zorgt Paagman voor een regelmatige update van de beveiligingssoftware.
Van personen die de winkelvestigingen van Paagman bezoeken worden persoonsgegevens geregistreerd door middel van videocamera’s. Dit registratiesysteem wordt gebruikt teneinde de veiligheid van de medewerkers en de bezoekers van Paagman te beschermen en teneinde de zaken, die zich in de winkels van Paagman bevinden, te bewaken.
Paagman draagt er zorg voor dat persoonsgegevens, die verkregen zijn door middel van het registratiesysteem, beveiligd zijn tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Indien derden toch beslag weten te leggen op de persoonsgegevens, is Paagman daarvoor nimmer aansprakelijk.
De persoonsgegevens die middels videocamera's worden vastgelegd, worden gedurende een periode van maximaal 7 dagen bewaard.

Even geduld AUB ...
Laden even geduld aub ...