FRED (Den Haag): Open tot 21:00 uur
CENTRUM (Den Haag): Open tot 21:00 uur
DELFT: Open tot 18:00 uur
MALL: Open tot 20:00 uur
GOUDA: Open tot 21:00 uur
 1. Home
 2. > Kantoor & Werkplek
 3. > Op & Bij het bureau
 4. > Lijmen

Lijm 3M remount spray spuitbus 400ml

Gratis
Bezorgd
€ 36,95
Lees meer over het Paagman Privilege Programma  prijs v.a. € 29,56
Lijm 3M remount spray spuitbus 400ml
OP VOORRAAD
Voor 23:59u besteld, vrijdag bezorgd.
Op voorraad in 1 van onze 5 winkels: bekijk winkelvoorraad
1-Click & Collect
Direct bestellen en afhalen in winkel naar keuze
Ophalen met afhaalcode
Betalen bij afhalen
Voor 23:59u besteld, vrijdag in huis
Direct ophalen: bekijk winkelvoorraad in onze 5 winkels
Vandaag besteld, VANDAAG IN HUIS
Lijm 3M remount spray spuitbus 400ml

Omschrijving

 • 3M™ Scotch® ReMount™ lijm licht hechtende lijm zorgt voor een tijdelijke hechting en maakt herhaalde herpositionering mogelijk. 3M™ Scotch® ReMount™ is een niet-permanente lijm die vele malen kan worden verwijderd en herplaatst zonder dat opnieuw moet worden gespoten. Het hecht lichtgewicht papier, karton en stof stevig op zichzelf en op vele gladde oppervlakken. Het is ideaal voor decoratief sjabloneren, het maken van collages, het plakken van posters op binnenmuren en vele andere creatieve toepassingen. De gecontroleerde spuitwerking beperkt de lijmnevel aanzienlijk.
 • 3M™ Scotch® ReMount™ lijm is een licht hechtende lijm die een tijdelijke hechting geeft die gemakkelijk kan worden verwijderd.
 • 3M™ Scotch® ReMount™ is een niet-permanente lijm die vele malen kan worden verwijderd en herplaatst zonder dat opnieuw moet worden gespoten.
 • Zeer geschikt voor tijdelijke presentaties van concepten, projecten en patroonvorming, collages en meer.
 • Het hecht lichtgewicht papier, karton en stof stevig op zichzelf en op vele gladde oppervlakken.
 • Het nieuwe gecontroleerde spuitpatroon beperkt de lijmnevel aanzienlijk.
 • Veiligheidsinformatie.
 • Na het inademen frisse lucht toedienen.
 • Bij klachten arts raadplegen.
 • Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
 • Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
 • Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
 • Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.
 • Gevarenaanduiding;
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P261A Inademing van damp vermijden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.
 • P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.1 stuk
Lees meer Lees minder
0 Beoordelingen
Toon alle beoordelingen
Productinformatie
 • Merk: 3M
 • Uitgave: 3M
 • Jaar van uitgave: 2009
 • Artikelnummer: 1392124
Lees meer Lees minder
Toon meer producten
Gratis
Bezorgd
€ 36,95
Lees meer over het Paagman Privilege Programma  prijs v.a. € 29,56
OP VOORRAAD
Voor 23:59u besteld, vrijdag bezorgd.
Op voorraad in 1 van onze 5 winkels: bekijk winkelvoorraad
1-Click & Collect
Direct bestellen en afhalen in winkel naar keuze
Ophalen met afhaalcode
Betalen bij afhalen
Voor 23:59u besteld, vrijdag in huis
Direct ophalen: bekijk winkelvoorraad in onze 5 winkels
Vandaag besteld, VANDAAG IN HUIS
Even geduld AUB ...
Laden even geduld aub ...