FRED (Den Haag): Open tot 21:00 uur
CENTRUM (Den Haag): Open tot 18:00 uur
DELFT: Open tot 18:00 uur
MALL: Open tot 20:00 uur
 1. Home
 2. > Boeken
 3. > Management, Economie & Recht
 4. > Recht

De Mudawwanah

€ 31,50
Extra voordeel
paperback
DIRECT LEVERBAAR
Voor 18:00u besteld, dinsdag bezorgd. Of bestel en kies voor ophalen
Voor 18:00u besteld, dinsdag in huis.
Of kies voor ophalen in de winkel
De Mudawwanah

Omschrijving

Marokkaanse familiewet 2004
De Mudawwana is het Marokkaans wetboek inzake personen-, familie-, en erfrecht dat onlangs ingrijpend is gewijzigd.
Deze wetseditie bevat de Nederlandse vertaling van de Arabische tekst zoals deze geldt na de wijzigingen
van 5 februari 2004.
Inhoud

Boek Een: Het huwelijk
Deel Een: Verloving en huwelijk (art. 4)
Hoofdstuk Een: De verloving (art. 5-9)
Hoofdstuk Twee: Het huwelijk (art. 10-18)
Deel Twee: Handelingsbekwaamheid, voogdij en bruidsgave
Hoofdstuk Een: Handelingsbekwaamheid en voogdij in het huwelijk (art. 19-25)
Hoofdstuk Twee: De bruidsgave (art. 26-34)
Deel Drie: Huwelijksbeletselen (art. 35)
Hoofdstuk Een: De volstrekte huwelijksbeletselen (art. 36-38)
Hoofdstuk Twee: Betrekkelijke beletselen (art. 39-46)
Deel Vier: Wilsvoorwaarden in de huwelijksovereenkomst en de
rechtsgevolgen daarvan (art. 47-49)
Deel Vijf: De huwelijksvormen en haar bepalingen
Hoofdstuk Een: Het geldige huwelijk en zijn rechtsgevolgen (art. 50)
Paragraaf Een: De echtgenoten (art. 51-53)
Paragraaf Twee: De kinderen (art. 54)
Paragraaf Drie: De bloedverwanten (art. 55)
Hoofdstuk Twee: Het ongeldige huwelijk en zijn rechtsgevolgen (art. 56)
Paragraaf Een: Het nietige huwelijk (art. 57-58)
Paragraaf Twee: Het vernietigbare huwelijk (art. 59-64)
Deel Zes: De administratieve regelingen en vormvereisten voor het sluiten van de
huwelijksovereenkomst (art. 65-69)


Boek Twee: Ontbinding van het huwelijksverbond en haar rechtsgevolgen
Deel Een: Algemene bepalingen (art. 70-73)
Deel Twee: Overlijden en vernietiging
Hoofdstuk Een: Overlijden (art. 74-76)
Hoofdstuk Twee: Vernietiging (art. 77)
Deel Drie: Verstoting (art.78-93)
Deel Vier: De echtscheiding
Hoofdstuk Een: De echtscheiding op verzoek van een der echtgenoten wegens duurzame
ontwrichting (art. 94-97)
Hoofdstuk Twee: Echtscheiding om overige redenen (art. 98)
Paragraaf Een: Niet-nakoming van voorwaarden van de huwelijksovereenkomst, ofwel
schade (art. 99-101)
Paragraaf Twee: Niet-nakoming van levensonderhoud (art. 102-103)
Paragraaf Drie: Afwezigheid (art. 104-106)
Paragraaf Vier: Gebrek (art. 107-111)
Paragraaf Vijf: Gelofte tot onthouding en weigering van omgang (art. 112)
Paragraaf Zes: Vorderingen tot echtscheiding (art. 113)
Deel Vijf: Verstoting met overeenstemming of tegen compensatie
Hoofdstuk Een: Verstoting met overeenstemming (art. 114)
Hoofdstuk Twee: Verstoting tegen compensatie (art. 115-120)
Deel Zes: Soorten van verstoting en echtscheiding
Hoofdstuk Een: Voorlopige voorzieningen (art. 121)
Hoofdstuk Twee: De herroepelijke en onherroepelijke verstoting (art. 122-128)
Deel Zeven: Rechtsgevolgen van de ontbinding van het huwelijksverbond
Hoofdstuk Een: De wachtperiode (art. 129-131)
Paragraaf Een: De wachtperiode na overlijden (art. 132)
Paragraaf Twee: De wachtperiode van de zwangere vrouw (art. 133-136)
Hoofdstuk Twee: Samenloop van wachtperiodes (art. 137)
Deel Acht: Administratieve regelingen en de inhoud van de getuigenis tot verstoting (art. 138-141)


Boek Drie: De geboorte en haar gevolgen
Deel Een: Verwantschap en afstamming
Hoofdstuk Een: Verwantschap (art. 142-149)
Hoofdstuk Twee: Afstamming en de wijzen van vaststelling daarvan (art. 150-162)
Deel Twee: Verzorging
Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 163-170)
Hoofdstuk Twee: Degenen die gerechtigd zijn tot verzorging en hun rangorde (art. 171-172)
Hoofdstuk Drie: Voorwaarden voor het verkrijgen van het recht op de verzorging en
het vervallen ervan (art. 173-179)
Hoofdstuk Vier: Bezoekregeling (art. 180-186)
Deel Drie: Levensonderhoud
Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 187-193)
Hoofstuk Twee: Levensonderhoud van de echtgenote (art. 194-196)
Hoofdstuk Drie: Levensonderhoud van bloedverwanten (art. 197)
Paragraaf Een: Levensonderhoud van de kinderen (art. 198-202)
Paragraaf Twee: Levensonderhoud van de ouders (art. 203-204)
Hoofdstuk Vier: De verplichting tot levensonderhoud (art. 205)

Boek Vier: Handelingsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging
Deel Een: Handelingsbekwaamheid, gronden voor handelingsonbekwaamheid en handelingen
van de handelingsonbekwame
Hoofdstuk Een: Handelingsbekwaamheid (art. 206-211)
Hoofdstuk Twee: Gronden voor handelingsonbekwaamheid en de regelingen voor de
vaststelling daarvan
Paragraaf Een: Gronden voor handelingsonbekwaamheid (art. 212-219)
Paragraaf Twee: Regelingen voor vaststelling en opheffing van handelingsonbekwaam-
heid (art. 220-223)
Hoofdstuk Drie: Rechtshandelingen van de handelingsonbekwame
Paragraaf Een: Rechtshandelingen bij ontbrekende handelingsbekwaamheid (art. 224)
Paragraaf Twee: Rechtshandelingen bij beperkte handelingsbekwaamheid (art. 225-228)

Deel Twee: De wettelijke vertegenwoordiging
Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 229-234)
Hoofdstuk Twee: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de wettelijk
vertegenwoordiger (art. 235)
Paragraaf Een: Personen belast met het gezag
Ten Eerste: De vader (art. 236-237)
Ten Tweede: De moeder (art. 238-239)
Ten Derde: Gemeenschappelijke bepalingen inzake het gezag van beide ouders (art. 240-243)
Paragraaf Twee: De testamentaire en datieve voogd (art. 244-264)
Hoofdstuk Drie: Rechterlijk toezicht (art. 265-276)

Boek Vijf: Het testament
Deel Een: Voorwaarden voor het testament en de regelingen betreffende de
uitvoering ervan (art. 277-278)
Hoofdstuk Een: De testateur (art. 279)
Hoofdstuk Twee: De legataris (art. 280-283)
Hoofdstuk Drie: Aanbod en aanvaarding (art. 284-291)
Hoofdstuk Vier: Het legaat (art. 292-294)
Hoofdstuk Vijf: De vorm van het testament (art. 295-297)
Hoofdstuk Zes: De uitvoering van het testament (art. 298-314)
Deel Twee: De aanwijzing van erfgenaam (art. 315-320)


Boek Zes: De erfopvolging

Deel Een: Algemene bepalingen (art. 321-328)
Deel Twee: De gronden, voorwaarden en beletselen voor erfopvolging (art. 329-333)
Deel Drie: De wijzen van erfopvolging (art. 334-340)
Deel Vier: De koranische erfgenamen (art. 341-347)
Deel Vijf: De erfopvolging vanwege agnaatschap (art. 348-353)
Deel Zes: De uitsluiting (art. 354-359)
Deel Zeven: Speciale gevallen (art. 360-265)
Deel Acht: Het verplichte testament (art. 369-372)
Deel Negen: De vereffening van de nalatenschap (art. 373-392)
Deel Tien: De levering en verdeling van de nalatenschap (art. 393-395)

Boek Zeven: Overgangs- en slotbepalingen (art. 396-400)

Woordenlijst Nederlands-Arabisch op artikelnummer
Woordenlijst Arabisch- nederlands op artikelnummer
Bibliografie

Lees meer Lees minder
0 Beoordelingen
Toon alle beoordelingen
Productinformatie
 • ISBN: 9789069165165
 • Uitgave: Ars Aequi Libri POD
 • Jaar van uitgave: 2004
 • Taal: Nederlands
 • Bladzijden: 100
 • Afm.: 150 x 220 x 5 mm
 • Gewicht: 118 gr
 • Artikelnummer: 1504354
Lees meer Lees minder
€ 31,50
Extra voordeel
 • Aantal Prijs per stuk
 • 1 - 9 € 31,50
 • 10 - 29 € 29,92
 • 30 + € 28,35
paperback
DIRECT LEVERBAAR
Voor 18:00u besteld, dinsdag bezorgd. Of bestel en kies voor ophalen
Voor 18:00u besteld, dinsdag in huis.
Of kies voor ophalen in de winkel
Even geduld AUB ...
Laden even geduld aub ...