FRED (Den Haag): Open tot 21:00 uur
CENTRUM (Den Haag): Open tot 18:00 uur
DELFT: Open tot 18:00 uur
MALL: Open tot 20:00 uur
 1. Home
 2. > Boeken
 3. > Literatuur
 4. > Romans

Jozef en zijn broers

Thomas Mann Gratis
Bezorgd
€ 62,50
Extra voordeel
paperback
DIRECT LEVERBAAR
Voor 23:00u besteld, dinsdag bezorgd. Of bestel en kies voor ophalen
Voor 23:00u besteld, dinsdag in huis.
Of kies voor ophalen in de winkel
Jozef en zijn broers
Thomas Mann

Omschrijving

Thomas Mann (1875-1955) is een van de grootste romanschrijvers ooit. Zijn romans zijn onsterfelijk en tijdloos in thematiek, stijl, diepgang en ironie.
Thomas Mann beschouwde zijn monumentale hervertelling van het Bijbelverhaal van Jozef als zijn magnum opus. Hij schreef de vier delen - De verhalen van Jaakob, De jonge Jozef, Jozef in Egypte en Jozef de Voorziener - als één verhaal. Tezamen vormen ze, in de woorden van Mann, 'een mythologische roman' over Jozef, de lievelingszoon van Jaakob, die door zijn broers uit jaloezie aan een slavenhandelaar wordt verkocht. Hij komt in Egypte terecht, waar hij het vertrouwen van de farao weet te winnen en onderkoning wordt. Jaren later stuurt Jaakob zijn andere zoons naar Egypte om graan te kopen, en daar buigen zij diep voor de onderkoning die met hen over de prijs onderhandelt. Tot hun ontzetting maakt deze zich bekend als de broer die zij eerder hadden verkocht. Zij verzoenen zich, waarna Jaakob met zijn talrijke nakomelingen naar Egypte komt om zich te herenigen met zijn zoon. Mann volgt het Bijbelverhaal op de voet, maar gebruikt zijn verbeeldingskracht om de gebeurtenissen te beschrijven alsof hij erbij is geweest. Hij tovert ons de wereld van aartsvaders en farao's voor ogen, de oude beschavingen van Egypte, Mesopotamie en Palestina, en laat ons de mens in al zijn grootheid en kleinheid zien. Het resultaat is een briljante combinatie van humor, emotie, psychologisch inzicht en epische grandeur. 'Over liefde en haat, zegen en vervloeking, broedertwist en vaderverdriet, hovaardigheid en boetedoening, val en verheffing.' - Thomas Mann over Jozef en zijn broers Joseph und seine Bruder verscheen tussen 1933 en 1943, toen Manns vaderland Duitsland in de greep van de nazi's was. Met dit mythische verhaal uit de joods-christelijke traditie wilde hij een alternatief bieden voor de totalitaire mythologie waarmee de nazi's hun mensbeeld van Ubermensch en Untermensch legitimeerden. Lezer, wil hij zeggen, er is hoop voor de mensheid, want wat de mens ook overkomt, hij is in staat tot berouw en vergeving. Deze uitgave van Jozef en zijn broers is de eerste Nederlandse vertaling van dit meesterwerk.


In 2014 verscheen de eerste Nederlandse vertaling van zijn magnum opus Jozef en zijn broers, die jubelend ontvangen werd.

‘Zonder twijfel de meest imposante uitgave van dit seizoen. *****’ – NRC Handelsblad

‘Thomas Mann: beter dan de Bijbel. *****’ – het Parool

‘Manns mammoetwerk in vier delen is spannend en humoristisch, briljant van stijl en erudiet zoals weinig andere werken uit de wereldliteratuur.’ – Trouw

‘Snel naar de boekhandel dus, niet zeuren over geld, dikte en moeilijkheid. Je hebt iets groots in huis en als je het uit hebt, loop je nog dagenlang in jezelf te grinniken.’ – De Groene Amsterdammer

‘Mann slaagt in het onmogelijke: mythische verhalen in een moderne roman navertellen, en schetsmatige en allegorische karakters tot complexe mensen maken.’ – De Standaard

Lees meer Lees minder
5.0 - 1 Beoordelingen
Niet god schiep de mens...
Dhr. J. Mastboom:
Laat ik beginnen met te stellen dat ik dit magnum opus van Thomas Mann in menig opzicht een magistraal meesterwerk vind. Ik zal proberen uit te leggen waarom ik als overtuigd atheïst deze bijbelse vertelling heb verslonden. Om dan ook meteen een misverstand uit de weg te ruimen: Jozef en zijn broers is in wezen geen religieus boek, het is een historische roman, een psychologische thriller. Geen whodunnit, maar een why did they do what they did. Naar verluidt, geïnspireerd door een verzuchting van Goethe dat de iconische Joseflegende uit het Oude Testament wel eens wat meer in detail uitgewerkt zou mogen worden, zette Mann zich tussen 1933 en 1943 aan het schrijven van een tetralogie van meer dan 1300 pagina’s zonder witregels gevuld met diepgaande en verheven Duitse volzinnen. Het werd pas in 2014 door Thijs Pollmann in prachtig Nederlands vertaald. In één zin samengevat behelst het verhaal de ontstaansgeschiedenis van het Judaïsme, de grondslag van monotheïstisch Joodse geloof. Pikant detail is dat een groot deel van het schrijven verricht werd ten tijde van de opkomst van het nationaalsocialisme. Zijn vrouw Katja was Joodse; het echtpaar wijkt bijtijds uit naar Zwitserland, later naar de VS. Met een romantische beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het jodendom - feitelijk een lofzang op - pleegt Mann natuurlijk een stille verzetsdaad tegen het antisemitische schrikbewind van het nationaalsocialisme? Geschreven met het enige scherpe wapen waarover Mann beschikte: zijn pen. Het schotschrift werd bij publicatie in 1943 in met name het Duitse taalgebied dan ook niet met eclatant enthousiasme ontvangen. Het verhaal Het boek is een hervertelling van de legende - zo’n 50 pagina’s in de bijbelse versie - van de opzienbarende wederwaardigheden van Jozef, zoon van Jacob, kleinzoon van Izaak en achterkleinzoon van de ‘Oervader van het Judaisme ‘ Abraham. Judah was een van de halfbroers van Jozef. Het bijbelverhaal gaat als volgt: slimme, dromerige Jozef is tot groeiende ergernis van zijn 10 oudere halfbroers, ruwe schaapherders, de oogappel van hun gezamenlijke vader Jacob. De jaloerse broers verkopen Jozef als slaaf aan een langstrekkende karavaan, die hem meevoert naar Egypte. Een curieuze samenloop van omstandigheden brengt Jozef aan het hof van Farao wiens raadselachtige maar voorspellende dromen hij weet uit te leggen: Egypte en ommelanden staan 7 voorspoedige en daarna 7 rampzalige oogstjaren te wachten. Hij wordt onmiddellijk bevorderd tot onderkoning en zorgt ervoor dat de graansilo’s ter voorbereiding op de komende magere jaren goedgevuld raken. Vader Jacob en zijn zonen lijden in het thuisland algauw ernstige honger en Jacob stuurt zijn zonen eropuit om graan te kopen in het rijke Egypte alwaar uiteindelijk een vergevingsgezinde hereniging van het gezin plaatsvindt. Kortom: qua verhaallijn een moralistische tranentrekker van jewelste. De historische roman Mann laat ons kennismaken met de dagelijkse beslommeringen van Jozef en brengt daarmee het bijbelse sprookje tot leven. Door diep in de karakteronwikkeling van Jozef te duiken maakt hij begrijpelijk waarom zijn broers hem in een put gooien en als slaaf verkopen. Als jongeman wordt Josef door Mann neergezet als dromerige, verwaande, luie en zelfingenomen, beetje stiekeme narcist. Hem wordt door zijn jaloerse en vernederde broers een onvergetelijk lesje geleerd om niet te zeggen een loer gedraaid. Jozef komt terecht in het huishouden van Potifar, Waaierdrager en Enige Echte Vriend van de farao van Egypte. Diens vrouw wordt hopeloos verliefd op Jozef die haar avances, ondanks haar charme, schoonheid, een koningin gelijk....en beschikbaarheid, lange tijd met succes weerstaat. Haar man is in feite buiten beeld, impotent, veel uithuizig en bewoont een ander deel van het paleis. Jozef is aan het hof een jonge, wonderschone, intelligente adonis, maar slaaf in feite en onderhorig aan de vrouw des huizes. Als in een Griekse tragedie beschrijft Mann de noodlottige ontwikkeling van de dramatische relatie. Mann bedenkt 7 (!) overtuigende redenen waarom voor Jozef de relatie onmogelijk is. Hij, Mann, kan daar pagina’s lang over filosoferen tot je als lezer helemaal murw gebeukt bent in de overtuiging dat het tussen die twee nooit/never wat kan worden. Zeven (bijbelse) redenen, in het verdere verloop van de gebeurtenissen weet Mann er nog wel een paar extra te benoemen. Het onafwendbare noodlot slaat uiteindelijk natuurlijk toe - de lezer wordt langzaam maar zeker meegezogen - het gebeurt toch...of toch niet, doe het niet, pas op, doe het niet, kijk uit achter je, en jozef doet het toch, en toch net niet en juist dat laatste stort hem in ellende. Jozef weet op het nippertje zijn eer te redden, maar moet deze - door de afgewezen vrouw vervolgens valselijk besmeurde - eer bekopen met jarenlange tewerkstelling in een Egyptische goelag. Een Egyptisch-Bijbelse tragedie van de bovenste plank. Als ziener en droomuitlegger weet hij later met een nogal sluw plan Farao te overtuigen van de onvermijdelijke noodzaak hem stante pede te bevorderen tot onderkoning met onbeperkte bevoegdheden zodat maximaal profijt getrokken kan worden van deze uiterst waardevolle - gedroomde - voorkennis. Als volwassen man is Jozef in de versie van Mann zeker geen doetje. Hij beheert de graanschuren van Egypte als gewiekst politicus en CEO van de BV Egypte, het rijkste en welvarendste land van de wereld: verstrekt gratis brood aan de behoeftigen en onteigent/onderwerpt de bezittende klasse door hen graan duur te verkopen tegen inlevering van hun have en goed. Laat hen vervolgens het beheer over hun onteigende bezittingen tegen jaarlijkse betaling van een fors en onverbiddelijk belastingtarief. Weerspannige grootgrondbezitters in en om Egypte worden zo genadeloos onderworpen aan Farao. De stijlfiguur Mann neemt als schrijver van de historische roman een interessante insteek door als hedendaagse verteller het verhaal van Jozef en zijn broers bij de lezers als bekend te veronderstellen en de lezer soms direct aan te spreken (“u weet wel..”). Hij neemt zo nu en dan de vrijheid om zelfs ver vooruit te lopen op de goede afloop van het verhaal (de lezer kent het verhaal immers al, dus geen sprake van spoilers) zo van Jozef wist op een - u welbekend - moment natuurlijk nog niet dat, etc…en Mann schuwt niet om diep onder de huid van zijn personages te kruipen. Mann verhult ook niet dat het een narratief betreft dat eeuwenlang mondeling is overgedragen, vereenvoudigd en verfraaid is, van betekenis en moraal voorzien. Zijn stellingname is dat het voor het verhaal en voor de lezer echt niks uitmaakt of Abraham wel of niet ook daadwerkelijk de overgrootvader van Jozef was. Zo worden in de orale geschiedenis van een paar eeuwen geleden tijdlijnen, familiale afstamming en het waarheidsgehalte van de historische gebeurtenissen door Mann al schrijvende gerelativeerd tot een tijdloos psychologisch drama met een universele boodschap. De theologie De figuur van god wordt in de roman door Mann in zekere zin ‘ontmanteld’. Dat maakt het boek wat mij betreft ook zo fascinerend.Ik ken de religieuze geloofsovertuiging van Thomas Mann niet, maar de wijze waarop de god door Abraham wordt verbeeld is niet die van een religieuze gelovige. Niet god schiep de mens, maar Abraham schiep god - in zijn dromen en gedachten - naar zijn eigen evenbeeld, als zijn sublieme ueber-ich, als de vergeestelijking van het - in zijn ogen - ultieme menselijke geweten. (Mann en Freud zijn misschien niet toevallig duitstalige tijdgenoten). In die opvatting is alleen het allerhoogste - goddelijke - gedachtengoed in de mens zelf de maatstaf waaraan het eigen gedrag getoetst moet worden. Dat deze creatie van de god niet helemaal vlekkeloos is verlopen blijkt wel uit enkele hilarische anekdotes waarbij Jozef bijvoorbeeld verzucht dat de god soms wel een handje geholpen moet worden bij de tenuitvoerlegging van zijn bedoelingen en dat gods volmaakte bedoelingen best nogal eens gefrustreerd worden door de onhandigheid van de onvolmaakte mens. Bovendien is de door Abraham ‘bedachte en uitgevonden’ god niks menselijks vreemd: deze is vriendelijk, jaloers, wreed, kwaadaardig, vergevingsgezind, wraakzuchtig en liefdevol, maar net zoals het uitkomt en - achteraf - door de mens kan worden begrepen. OK dat laatste is een bewijs uit het omgekeerde ongerijmde: zo zou de god immers natuurlijk ook de mens geschapen kunnen hebben - namelijk naar zijn eigen ondoorgrondelijke evenbeeld. Whatever, in de belevingswereld van Abraham en zijn nakomelingen is de bedachte god door deze menselijke eigenschappen niet minder werkelijk, maar wellicht zelfs juist nóg realistischer. Deze god is een onweerlegbare realiteit in de hoofden van de gelovige volgelingen. Geen buiten de mens bestaande werkelijkheid, niet als aanspreekbare god - een wijze bejaarde hemelse man met baard - tot wie je kunt bidden om vergiffenis en die je kunt vragen om hulp en bijstand in moeilijke tijden. Maar een ongenaakbare, onpeilbare, god die alleen bestaat in de geest, in de psyche, in de fantasie van de mens. Dat is de almachtige god van Abraham. Abraham en zijn offspring aanvaarden het leven zoals hen dat in voor- en tegenspoed overkomt als stoïcijnen: wat gebeuren moet gebeure, kome wat komen moet. Schijnbaar paradoxaal is tegelijk dat alles wat gebeurt, alles wat de nietige mens overkomt in de beleving van de mens - altijd achteraf - te begrijpen is als de vanzelfsprekende resultante van de gedroomde bedoelingen van de gedroomde en uitgevonden god. In de Jozeflegende worden enkele dromen tot tastbare realiteit wat bijdraagt aan de werkelijkheidsbeleving van de legende. De psychologie God als psychologische gedachtencontructie, dat is wat maakt dat ook overtuigde atheïsten - zoals ik - deze bijbelvertelling van Thomas Mann met rode oortjes zullen kunnen lezen. De roman van Mann is een door-en-door psychologische roman, niet zozeer omdat hij op fabuleuze wijze al zijn romanfiguren tot op de psycholische nerven fileert, maar vanwege de minutieuze beschrijving van de materiële feitelijke gevolgen die de gedachtenconstructie van de godheid heeft op de feitelijke lotgevallen van de hoofdpersonages. Je zou kunnen zeggen dat het narratief van de godheid als menselijke gedachtencontructie voor zowel de beleving als de materiële wereld van de betrokkenen een onmiskenbare realiteit creëert. Een psychologische wetmatigheid bekend als het “Thomas-theorema” (niet zijnde van Thomas Mann) luidt: “if a person perceives a situation (lees hier: een bedachte god) as real, it is real in its consequences”. Wat begint als een droom, een hersenspinsel, een bedenksel wordt als vanzelf tot een gedeeld geritualiseerd geloof. In dit geval in de onvoorwaardelijke almacht van een zelfbedachte god. Een geritualiseerd geloof dat tot op de dag van vandaag miljoenen gelovigen bindt. De literaire hoogstand En Mann is geen gemakkelijke schrijver - u bent gewaarschuwd. Jozef en zijn broers is een prachtige avonturenroman beschreven in ruim 1300 dichtbeschreven pagina’s met soms lange diepzinnige zinnen die telkens weer tot herlezing en nadere bezinning dwingen. Dus neem de tijd! Een en ander echter in een onnavolgbaar vloeiende stijl - die in de schitterende Nederlandse vertaling nergens geforceerd of gekunsteld aandoet. Zinnen vloeien onafgebroken als sublieme bellettrie uit zijn Mann’s pen. Wat de roman m.i. zo fenomenaal maakt is de onnavolgbare vloeiende, speelse stijl die je als lezer boven de geschreven tekst doet uitstijgen, boven de letters doet zweven als in een symfonie. (Tsja, ik verzin het waar je bijstaat.) De roman is een pageturner van dichterlijke schoonheid, niet vanwege de plot, want die kennen we allemaal al, maar vanwege z’n luciditeit. Toegegeven, je zult je bij lezing zo nu en dan ook door cryptische wijsheden moeten worstelen als: “Maar de waarheid, hoe bitter ook, verlangt dat wordt toegegeven dat al het geestelijke en gedachte maar moeilijk en zeker niet duurzaam opgewassen is tegen het eeuwig natuurlijke.” (p.796) Maar schitterend zijn terloopse overwegingen als: “Is gewijd-zijn hetzelfde als kuisheid? Ja en nee; want voor een vrouw die bruid is, worden zekere tegenstellingen opgeheven; voor haar is de sluier, het symbool van de godin van de liefde, tegelijk teken van kuisheid en van dat wat in de kuisheid wordt opgeofferd, zowel teken van de non als van de hoer”. (p.797) En “Voor de zonde heb je verstand nodig; ja,als je er goed over nadenkt, is alle verstand niets anders dan een zintuig voor de zonde.” (p.836) Ook “Dus je overgrootvader was een reiziger op zoek naar de waarheid?” ‘Met zoveel volharding’ bevestigde Jozef, ’dat hij uiteindelijk God ontdekte, en een verbond met hem sloot dat ze in elkaar heilig zouden worden.’ (p.1060). En tenslotte: “Schuld schept het verstand - en omgekeerd: zonder verstand is er geen schuld.” (p.1222) Van dittum dus, noem het maar doordenkertjes, pagina na pagina, vaak meerdere van zulke diepzinnige pareltjes per pagina. Een monument van literaire creativiteit. (“Een boek mag moeilijk zijn, omdat ik geniét van een moeilijk boek”, aldus Adriaan van Dis in een recent VK-interview) Tenslotte De legende van bijbelse Jozef (ca 1350 vc) kan als mythologisch verhaal wedijveren met de latere Homerische vertellingen de Ilias en de Odyssee (gesitueerd rond 1250 vc). Anders dan bij de Mann-mythe van Jozef grepen de Griekse goden daar vaak wel direct in in het leven van de epische helden. Voor de Grieken van die tijd bestonden de goden echt en toch is er niemand die zich heden ten dage nog in gemoede afvraagt of de dramatis personae ook echt bestaan hebben. Zo bekommert ook Mann zich niet om het waarheidsgehalte van het bijbelse verhaal, dat immers niets afdoet aan de kracht van het verhaal zelf. Mythen sagen zijn fantastische verhalen kortom die de tand des tijds moeiteloos bleken te doorstaan. Het verhaal van Jozef en zijn broers is een verhaal van dromen en hoop: als je de god die in je hoofd zetelt immers een handje helpt kunnen al je dromen uitkomen. Een machtig mooi en tijdloos (neoliberaal) sprookje. En passant en niet te vergeten krijg je ook kleurrijke inkijkjes in de Egyptische pantheïstische godsdienst en aanverwante rituelen van 3500 jaar geleden ten tijde van Farao Achnaton (Amhotep IV) en zijn nicht/vrouw Nefertiti. De helft van het boek speelt zich immers af in Egypte. Joseph Mastboom, Leidschendam, winter 2021
Toon alle beoordelingen
Productinformatie
 • ISBN: 9789028426825
 • Auteur: Thomas Mann
 • Uitgave: Wereldbibliotheek
 • Jaar van uitgave: 2022
 • Taal: Nederlands
 • Bladzijden: 1344
 • Afm.: 136 x 214 x 61 mm
 • Gewicht: 1421 gr
 • Artikelnummer: 56402409
Lees meer Lees minder
Gratis
Bezorgd
€ 62,50
Extra voordeel
 • Aantal Prijs per stuk
 • 1 - 9 € 62,50
 • 10 - 29 € 59,37
 • 30 + € 56,25
paperback
DIRECT LEVERBAAR
Voor 23:00u besteld, dinsdag bezorgd. Of bestel en kies voor ophalen
Voor 23:00u besteld, dinsdag in huis.
Of kies voor ophalen in de winkel
Tevens beschikbaar
Even geduld AUB ...
Laden even geduld aub ...