FRED (Den Haag): Open tot 21:00 uur
CENTRUM (Den Haag): Open tot 18:00 uur
DELFT: Open tot 18:00 uur
MALL: Open tot 20:00 uur
 1. Home
 2. > Boeken
 3. > Studieboeken
 4. > Recht

Handboek Afvalstoffenrecht 3e druk

Ing. T. van der Meulen
€ 59,00
Extra voordeel
paperback
Verwachte levertijd:
3 tot 5 werkdagen.
Op bestelling
(3-5 werkdagen)
Handboek Afvalstoffenrecht 3e druk
Ing. T. van der Meulen

Omschrijving

Nadat in de tweede helft van de vorige eeuw de ernst en
omvang van de milieugevolgen door ongecontroleerde
afvalstoff enverwijdering duidelijk werd, zijn er vanuit de Europese
Gemeenschap strenge regels gesteld voor een veilig afvalbeheer.
De eerste Nederlandse afvalwetten dateren uit de jaren ’70.
Ondanks dat het afvalstoff enrecht een relatief jong rechtsgebied is, is
het ook één van de meeste complexe. Alleen al het begrip “afvalstof”
kost deskundigen veel hoofdbrekens. Het onderscheid tussen
nuttige toepassing en verwijdering is cruciaal voor een te volgen
procedure, maar is in de praktijk afhankelijk van een ingewikkeld
stelsel van omstandigheden. In het Handboek Afvalstoff enrecht
wordt de relevante wet- en regelgeving overzichtelijk gepresenteerd
en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie.
Het handboek beoogt een kader te geven van de vele aspecten die
in het werkveld relevant zijn. De primaire vraag wanneer er sprake
is van een grondstof en wanneer van een afvalstof wordt besproken
aan de hand van jurisprudentie. In het handboek wordt ingegaan
op de Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn afvalstoff en, Evoa, Eural
e.d.) en hun doorwerking in de nationale wet- en regelgeving
(Wet milieubeheer en diverse AMvB’s en ministeriele regelingen).
Een belangrijk uitgangspunt in het afvalstoff enrecht zijn “lekvrije”
stromen en transparantie. Om dit uitgangspunt te concretiseren
hebben tal van verplichtingen betrekking op vergunningplicht,
registratie en melden. Deze elementen worden toegelicht en
daarbij worden ook de diverse specifi eke wettelijke bepalingen
en toetsingskaders, die relevant zijn bij het verlenen van
omgevingsvergunningen (acceptatieprotocol, Beste Beschikbare
Technieken, doelmatigheid e.d.) behandeld. Het centrale
beleidskader bij de uitvoering van de afvalstoff enwetgeving is
het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) en dit plan komt uitgebreid
aan de orde. Tot slot wordt ingegaan op de relevante bepalingen
bij de export en import van afvalstoff en. Uiteraard wordt ook de
historie beschreven en wordt vooruitgeblikt op de toekomst. Het
handboek is daarmee een onmisbaar document voor een ieder
die in het werkveld met afvalstoff enrecht te maken heeft.

De STAB is een onafhankelijke en
onpartijdige deskundige, die de
bestuursrechter adviseert over geschillen
op het gebied van het fysieke leefmilieu.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt
de STAB ook lezingen en cursussen.
Voor meer informatie: www.stab.nl
Tjeerd van der
Meulen was tot 2017
senior adviseur bij
de STAB waar hij
adviseerde op het
gebied van omgevingsrecht. Hij is
specialist op het gebied van afvalstoff enen bodembeschermingsrecht. Voor
Berghauser Pont Academy is hij docent
bij de basiscursus Afvalstoff enrecht.
Sinds 2017 is hij toegetreden tot het
Management Team van de STAB.
Ynze Flietstra werkte
tot zijn pensionering
in augustus 2019
als senior adviseur
bij de STAB
op omgevingsrechtgebied. Zijn
deskundigheid is afvalstoff en- en
bodembeschermingsrecht. De basiscursus
Afvalstoff enrecht bij Berghauser Pont
Academy heeft hij tot 2016 gegeven.
Peter-Arjen Boers
is senior adviseur
bij de STAB op het
gebied van het
omgevingsrecht. Zijn
specialismen zijn onder andere afvalstoff en
en bodembeschermingsrecht. Voor
Berghauser Pont Academy is hij sinds 2016
docent bij de basiscursus Afvalstoff enrecht.
Daarnaast houdt hij voor een uitgeverij
de website over afvalstoff enrecht bij.
Lees meer Lees minder
0 Beoordelingen
Toon alle beoordelingen
Productinformatie
 • ISBN: 9789492952233
 • Auteur: Ing. T. van der Meulen
 • Uitgave: Berghauser Pont Publishing
 • Jaar van uitgave: 2019
 • Taal: Nederlands
 • Bladzijden: 254
 • Afm.: 170 x 241 x 17 mm
 • Gewicht: 403 gr
 • Artikelnummer: 72018722
Lees meer Lees minder
€ 59,00
Extra voordeel
 • Aantal Prijs per stuk
 • 1 - 9 € 59,00
 • 10 - 29 € 56,05
 • 30 + € 53,10
paperback
Verwachte levertijd:
3 tot 5 werkdagen.
Op bestelling
(3-5 werkdagen)
Even geduld AUB ...
Laden even geduld aub ...