FRED (Den Haag): Open tot 21:00 uur
CENTRUM (Den Haag): Open tot 18:00 uur
DELFT: Open tot 18:00 uur
MALL: Open tot 18:00 uur
GOUDA: Open tot 18:00 uur

Steun jouw schoolbibliotheek met je (online) aankoop: lever je kassabon in op school en spaar daarmee voor tegoed op de aankoop van boeken voor de schoolbieb.

Voor tips: paagman.nl/kinderboekenweek

Zo werkt het:

1. Koop tijdens de Kinderboekenweek en heel oktober 2023 (4 oktober t/m 31 oktober 2023) je kinderboeken in de winkels van Paagman en/of via Paagman.nl
2. Lever je aankoopbewijs (kassabon of opdrachtbevestiging) in bij jouw school
3. De school verzamelt de aankoopbewijzen
4. De school neemt contact op met Paagman en ontvangt een tegoed ter waarde van 20% van het totaalbedrag van ingeleverde aankoopbewijzen aan gekochte kinderboeken in de genoemde periode; dit tegoed kan bij Paagman worden besteed voor de aankoop van boeken voor de schoolbibliotheek

Dit zijn de actievoorwaarden:

a. Deze actie is uitsluitend van toepassing op de aankoop van kinderboeken door consumenten in de periode 4 oktober t/m 31 oktober 2023 in de winkels van Paagman of online op paagman.nl; aankopen door bedrijven, instellingen of scholen zijn uitgezonderd. Tevens zijn aankopen op de Kinderboekenmarkt op school uitgezonderd van deze actie,
b. De op school ingeleverde aankoopbewijzen dienen uiterlijk 1 december 2023 in één keer te worden ingeleverd bij Paagman (afdeling B2B, t.a.v. ‘Sparen voor de schoolbieb’), waarna Paagman de aankoopbewijzen zal controleren op:
• Retournames (aankopen die vervolgens zijn teruggegeven worden uitgesloten van telling),
• Doublures (ieder aankoopbewijs heeft een uniek nummer; aankoopbewijzen kunnen niet meerdere keren worden ingeleverd of op meerdere scholen; in geval van constatering van doublures, worden alle betreffende aankoopbewijzen uitgezonderd van telling),
c. Na ontvangst van de aankoopbewijzen en vaststelling door Paagman van het tegoed ter grootte van 20% van de aankoopprijs van kinderboeken die is geregistreerd op de aankoopbewijzen (na correctie van de onder b. genoemde gevallen), wordt de school binnen 2 weken geïnformeerd over de hoogte van het tegoed,
d. Scholen kunnen tot 1 december 2023 aankoopbewijzen inleveren als onderdeel van deze actie; hierna komt de actie te vervallen,
e. Scholen kunnen tot 31 december 2023 aanspraak maken op het tegoed zoals genoemd onder c.; hierna komt dit tegoed te vervallen,
f. Het tegoed kan enkel worden besteed aan fysieke kinderboeken ten behoeve van de schoolbibliotheek (digitale boeken, school- / studieboeken of andersoortige bibliotheek- of lesmaterialen zijn uitgezonderd),
g. Op de aankopen door de school waar het tegoed onder c. (ten dele) aan besteed wordt, wordt geen aanvullende korting verstrekt,
h. Paagman is gerechtigd deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of aan te vullen. 

Even geduld AUB ...
Laden even geduld aub ...